Firma MB-Service przyjmuje zlecenie określone na poniższych zasadach:

1. Oddanie dywanu do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.

2. Termin wykonania usługi od momentu odebrania przez pralnie wynosi do 7 dni( 14 dni w celu usunięcia odorów) .

3. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze dywanu.

4. Wysokości opłat określa jest indywidualnie do każdego dywanu po oględzinach - i wysyłana sms na nr klienta.

5. Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji jedynie po potwierdzeniu ceny usługi, przez sms lub telefonicznie.

6. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam , szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierano. Dywany pod z upływem czasu i poddanie działaniu światła słonecznego tracą swój kolor - po wypraniu różnica kolorów może zostać uwydatniona.

7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w dywanach, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

8. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia dywanu pralnia zobowiązuje się zwrócić klientowi do 50% wartości danego produktu po przestawieniu paragonu zakupu.

9. W przypadku nie odebrania dywanu w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje on oddany na cele dobroczynne.

10. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem dywanu lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.

11. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru dywanu. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru dywanu oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

12. W innych przypadkach nie ujetych w regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego